Increase Font Size Decrease Font Size

NUMDAB (NUclear Medicine DAtaBase)

CV - Cardiovascular Procedures
END - Endocrine Procedures
GI - Gastrointestinal Procedures
GU - Genito-urinary Procedures
ONC - Oncology Procedures
CNS - Central Nervous System Procedures
PUL - Pulmonary Procedures
SKE - Skeletal Procedures
PET - PET & PET-CT Procedures
MISC - Miscellaneous Procedures
THER - Therapeutic Procedures